Categorieën
Ratten

Zijn ratten gevaarlijk voor besmetting met Corona?

Kunnen ratten het SARS-CoV-2 virus (Corona bij zich dragen en daarmee mensen besmetten? Op diverse universiteiten wordt onderzoek gedaan naar deze terechte vraag.

Inmiddels is bekend dat het coronavirus ook bij diverse diersoorten rondwaart. Denk aan de nertsen en (huis)katten. De gekweekte nertsen werden allemaal geruimd om te voorkomen dat het virus zich zou gaan verspreiden onder wilde dieren. Want wilde dieren zijn niet te vaccineren of te ruimen en de angst bestaat dat onder deze dieren het virus muteert tot een -voor de mens- gevaarlijker variant.

De Wageningen Universiteit onderzoekt of ratten vatbaar zijn voor het virus én of ze het kunnen overdragen.

Directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) Bastiaan Meerburg: “We weten in de bestrijding van veeziektes dat ratten dierziektes als varkenspest en mond-en-klauwzeer kunnen overbrengen.”

Ook de mens kan door ratten worden geïnfecteerd. Ratten kunnen ziektes bij zich dragen zoals de ziekte van Weil of ziek makende bacteriën als Salmonella en E-coli.

Rioolwater een goede graadmeter voor het aantal Corona – infecties bóven de grond.

In Nederland wordt sinds februari 2020 het rioolwater gemonitord door KWR op de aanwezigheid van SARS-CoV-2. En daarmee is het aantal infecties plaatselijk zeer goed te voorspellen.

In een studie uitgevoerd door SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) werd vooral gekeken naar de mogelijkheid dat ratten het levende SARS-CoV-2 virus in de riolen op zouden kunnen pikken. Het blijkt dat de kans dat het virus levend in het riool blijft, als zeer beperkt wordt ingeschat. Maar de onzekerheid hierover is nog wel zeer groot. Omdat het virus steeds muteert zijn er zorgen dat op zeker ogenblik het virus wél in staat is in rioolwater levende ratten te infecteren. Waarmee het virus letterlijk “ondergronds” gaat.

Dat de mens de rat kan besmetten, wordt zeker als een groot risico gezien. Met een hoog aantal besmettingen onder de mensen kan het toch gebeuren dat ratten geïnfecteerd raken via afvalwater.

Onderzoek in de riolen van Antwerpen

Een onderzoek door Sophie Gryseels van UAntwerpen in mei 2021 van 39 rioolratten uit de riolen van Antwerpen leverde 0 infecties op. Maar volgens Gryseels zou er een groter onderzoek plaats moeten vinden omdat het aantal van 39 ratten niet representatief is voor de grote populatie in de riolen. Helaas zijn daar nog geen gelden voor.

“Als het virus onder ratten of muizen zou circuleren, hoeft dat niet automatisch problematisch te zijn. Circulatie in een andere diersoort kan er ook voor zorgen dat het virus minder goed aan mensen aangepast is” zegt Sophie Gryseels. “Maar in wilde dieren valt het virus niet langer te controleren door ze te ruimen of vaccineren. Als het virus in de rattenpopulatie muteert hebben we daar als mens geen grip meer op.”

Verschuiving van het leefgebied van de ratten.

Wat wél opvalt tijdens de Coronapandemie is de verschuiving van het leefgebied van de ratten.

Er kwamen ruim 50% meer meldingen binnen bij rattenbestrijders.

Tijdens de lock-downs zijn winkels, restaurants, bedrijfsrestaurants gesloten.  En dus gaan muizen en ratten ergens anders op zoek naar eten en komen terecht bij woningen van particulieren, waar mensen tijdens een lockdown wonen, werken en eten.

Ratten verblijven niet alleen buiten, maar proberen ook uw woning binnen te komen bijvoorbeeld via katten- en hondenluiken.

TIP: Gebruik huisdierluikjes die elektronisch beveiligd zijn en geschikt voor gebruik met chip of halsband.

Heeft u ratten gezien in uw directe omgeving? Bel met onze deskundige voor advies.