Categorieën
Bedrijven Muizen Ratten

Gebruik muizen- en rattengif verboden per 1-1-2023

Vanaf 1 januari 2023 mag er geen muizen- en rattengif meer verkocht worden aan particulieren, enkel nog aan gecertificeerde plaagdierbeheersers. Voor veel bedrijven zal dat betekenen dat de muizen- en rattenoverlast daarom niet zelf meer bestreden kan worden.

Probleem voor MKB hoe muizen en ratten te bestrijden

Veel bedrijven in bijvoorbeeld de MKB sector hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de particulier vrij verkrijgbare rodenticiden om daarmee zelf de overlast van muizen en/of ratten tegen te gaan.

Nu per 1 januari 2023 het wettelijke verbod op aankoop van nieuwe verpakkingen van muizen- en rattengif is ingegaan, zullen veel bedrijven om moeten zien naar andere methoden.

Ongediertebestrijding Midden-Brabant heeft gecertificeerde specialisten in huis

Ongediertebestrijding Midden-Brabant is al jaren betrokken bij het voorkómen en bestrijden van muizen en ratten bij bedrijven met name in de voedingssector. Voor deze bedrijven hebben we speciale service abonnementen.

We starten altijd eerst met een vrijblijvende risicoanalyse: Waar zitten de gevaren, zijn er bouwtechnische aanpassingen nodig.

Vervolgens brengen we alles duidelijk in kaart en brengen advies uit. Dit alles is allereerst gericht op het weren van de plaagdieren. Het kan dus gaan over afdichtingen en bouwtechnische aanpassingen. Waarbij opgemerkt dat bij kleine bouwtechnische aanpassingen wij deze ook voor u aanbrengen.

Periodiek controleren we dan op aanwezigheid van de plaagdieren en bestrijden we waar nodig met de juiste expertise, zodat de overlast ook daadwerkelijk verdwijnt. Op onze bedrijvenpagina vindt u uitgebreide informatie

Een service abonnement afgestemd op uw bedrijf

Wilt u ook weten of een service abonnement interessant is voor u? Neem vrijblijvend contact met ons op en we maken graag een afspraak met u waarin we samen kunnen bekijken welke oplossing voor uw bedrijf de meest doeltreffende is.

Overlast voor melkvee- varkens- en pluimveehouders moeilijk te bestrijden

Ook voor de agrarische sector bestaat er vanaf 2023 een flinke uitdaging. Zo is het gebruik van klemmen en vallen nog wel toegestaan maar dat is erg arbeidsintensief. Om deze klemmen en vallen effectief in te kunnen zetten zal een plaagdierbeheerser ook het gedrag van de dieren moeten kennen. Met name ratten zijn erg intelligente dieren die zich niet snel laten vangen.

Inzetten van pelletgeweer

Wanneer er erg veel overlast van ratten is, zoals bijvoorbeeld rondom rundveestallen mag een pelletgeweer worden ingezet. Ongediertebestrijding Midden-Brabant heeft gelukkig de beschikking over een specialist in het bezit van een jachtakte, waardoor we ook deze vorm van plaagdierbeheersing in kunnen zetten. Door de juiste materialen op de juiste plaats in te zetten, kunnen wij op een diervriendelijke manier het ongedierte effectief bestrijden.

Overlast voorkomen

Evert Hendrikx, varkenshouder in het Limburgse Lottum en lid van het dagelijks bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is kritisch over de aanvullende regels vanaf 2023 rond rodenticiden in een interview met NieuweOogst: ‘Deze kunnen ervoor zorgen dat te laat wordt ingegrepen.’

‘Ik laat iedere zes weken een gespecialiseerd bedrijf komen. In die zin verandert er voor ons niet veel. Maar ook de veehouder speelt een rol in de bestrijding, door tussentijds bij te sturen indien nodig. Bijvoorbeeld door het plaatsen van extra klemmen. Maar het begint bij preventie.’

Hij adviseert ook om een bestrijdingsspecialist mee te laten kijken bij bijvoorbeeld de bouw van een stal. ‘Voorkom dat de stal openingetjes heeft waar een muis doorheen kan glippen. Kijk ook kritisch naar de inrichting van het erf. Zorg voor erfverharding van minstens 1 meter breed rondom stallen en stalmuren. Realiseer een open erf en maak het aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden zoals de sperwer. Maar ook omliggende bedrijven en gemeenten moeten aan de slag, anders blijft het dweilen met de kraan open.’

Een service abonnement afgestemd op uw bedrijf

Wilt u ook weten of een service abonnement interessant is voor u? Neem contact met ons op en we maken graag een afspraak met u waarin we samen kunnen bekijken welke oplossing voor uw bedrijf de meest doeltreffende is. Op onze bedrijvenpagina vindt u uitgebreide informatie

Waarom het verbod op muizen- en rattengif?

Er zijn diverse redenen waarom het muizen- en rattengif niet langer door particulieren ingezet mag worden. De voornaamste:

Resistentie bij onkundig gebruik

Particulier gebruik is vaak zonder de nodige kennis over ratten en hun reactie op rattengif, waardoor de dieren niet sterven maar steeds verder immuun raken voor het gif. Helaas gebeurt het bij onzorgvuldig gebruik ook dat katten of andere dieren zoals egels worden vergiftigd.

Rattengif -rodenticide- is een verzamelnaam voor verschillende soorten gif bedoeld om ratten en muizen te doden. Het rattengif is smaak- en reukloos en heeft een uitgestelde werking. Ratten zijn door hun eetgewoonten lastig te doden met gif. Omdat ze argwanend zijn eten de eerst kleine beetjes, wachten even, en eten pas verder als ze niet ziek worden.

De eerste dosis gif moet dus onvoldoende zijn om het dier te doden. Zou de rat wel na één dosis gif doodgaan, dan treedt er bij de andere ratten ‘aasschuwheid’ op; ze willen het vergiftigde voedsel niet meer aanraken.

Helaas sterven de ratten daardoor een langzame en pijnlijke dood.

Doorvergiftiging

Doorvergiftiging is ook een reden om terughoudend te zijn met gif. Muizen en ratten worden gegeten door diverse aaseters zoals roofvogels (bijv. kerkuilen), marterachtigen en vossen. De gifmiddelen breken niet snel af en kunnen zich zodoende behoorlijk opstapelen in de voedselketen.

Het gif blijft lang in het milieu aanwezig en de kans op resistentie is groot.

uil met muis

Bestrijding muizen en ratten in het bedrijfsleven

Bij wetgeving is vastgelegd dat het afdoden van dieren snel en zonder te veel lijden moet gebeuren. Door de bestrijding van muizen en ratten enkel toe te staan voor gecertificeerde plaagdierbeheersers wordt onnodig lijden door dieren voorkomen. Deze specialisten kennen de werk- en leefwijze van de dieren en kunnen ze daardoor op de best mogelijke manier bestrijden.

Door middel van service abonnementen kunnen we continuïteit leveren voor uw bedrijf, wat de beste manier is om de ongediertebestrijding in uw bedrijf onder controle te houden.

Categorieën
Ratten

Zijn ratten gevaarlijk voor besmetting met Corona?

Kunnen ratten het SARS-CoV-2 virus (Corona bij zich dragen en daarmee mensen besmetten? Op diverse universiteiten wordt onderzoek gedaan naar deze terechte vraag.

Inmiddels is bekend dat het coronavirus ook bij diverse diersoorten rondwaart. Denk aan de nertsen en (huis)katten. De gekweekte nertsen werden allemaal geruimd om te voorkomen dat het virus zich zou gaan verspreiden onder wilde dieren. Want wilde dieren zijn niet te vaccineren of te ruimen en de angst bestaat dat onder deze dieren het virus muteert tot een -voor de mens- gevaarlijker variant.

De Wageningen Universiteit onderzoekt of ratten vatbaar zijn voor het virus én of ze het kunnen overdragen.

Directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) Bastiaan Meerburg: “We weten in de bestrijding van veeziektes dat ratten dierziektes als varkenspest en mond-en-klauwzeer kunnen overbrengen.”

Ook de mens kan door ratten worden geïnfecteerd. Ratten kunnen ziektes bij zich dragen zoals de ziekte van Weil of ziek makende bacteriën als Salmonella en E-coli.

Rioolwater een goede graadmeter voor het aantal Corona – infecties bóven de grond.

In Nederland wordt sinds februari 2020 het rioolwater gemonitord door KWR op de aanwezigheid van SARS-CoV-2. En daarmee is het aantal infecties plaatselijk zeer goed te voorspellen.

In een studie uitgevoerd door SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) werd vooral gekeken naar de mogelijkheid dat ratten het levende SARS-CoV-2 virus in de riolen op zouden kunnen pikken. Het blijkt dat de kans dat het virus levend in het riool blijft, als zeer beperkt wordt ingeschat. Maar de onzekerheid hierover is nog wel zeer groot. Omdat het virus steeds muteert zijn er zorgen dat op zeker ogenblik het virus wél in staat is in rioolwater levende ratten te infecteren. Waarmee het virus letterlijk “ondergronds” gaat.

Dat de mens de rat kan besmetten, wordt zeker als een groot risico gezien. Met een hoog aantal besmettingen onder de mensen kan het toch gebeuren dat ratten geïnfecteerd raken via afvalwater.

Onderzoek in de riolen van Antwerpen

Een onderzoek door Sophie Gryseels van UAntwerpen in mei 2021 van 39 rioolratten uit de riolen van Antwerpen leverde 0 infecties op. Maar volgens Gryseels zou er een groter onderzoek plaats moeten vinden omdat het aantal van 39 ratten niet representatief is voor de grote populatie in de riolen. Helaas zijn daar nog geen gelden voor.

“Als het virus onder ratten of muizen zou circuleren, hoeft dat niet automatisch problematisch te zijn. Circulatie in een andere diersoort kan er ook voor zorgen dat het virus minder goed aan mensen aangepast is” zegt Sophie Gryseels. “Maar in wilde dieren valt het virus niet langer te controleren door ze te ruimen of vaccineren. Als het virus in de rattenpopulatie muteert hebben we daar als mens geen grip meer op.”

Verschuiving van het leefgebied van de ratten.

Wat wél opvalt tijdens de Coronapandemie is de verschuiving van het leefgebied van de ratten.

Er kwamen ruim 50% meer meldingen binnen bij rattenbestrijders.

Tijdens de lock-downs zijn winkels, restaurants, bedrijfsrestaurants gesloten.  En dus gaan muizen en ratten ergens anders op zoek naar eten en komen terecht bij woningen van particulieren, waar mensen tijdens een lockdown wonen, werken en eten.

Ratten verblijven niet alleen buiten, maar proberen ook uw woning binnen te komen bijvoorbeeld via katten- en hondenluiken.

TIP: Gebruik huisdierluikjes die elektronisch beveiligd zijn en geschikt voor gebruik met chip of halsband.

Heeft u ratten gezien in uw directe omgeving? Bel met onze deskundige voor advies.