Certificering & producten

EVM

save_alt Download Certificering

Wij voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, zoals deze zijn vastgesteld en worden getoetst door de Rijksoverheid. U doet zaken met een erkend bedrijf.

In 1999 werd het bewijs van vakbekwaamheid ‘Beheersing Plaagdieren en Houtaantastende Organismen’ verplicht gesteld. Iedereen die zich professioneel bezig houdt met de bestrijding van plaagdieren is sindsdien verplicht in het bezit te zijn van dit bewijs van vakbekwaamheid. Hiervoor is het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) opgericht, het enige volledig onafhankelijk exameninstituut in de branche van de plaagdierbeheersing. Door het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M, voorheen het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is een licentie aan het EVM verstrekt. Het Ministerie Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) ziet toe op de kwaliteit van de door het EVM af te nemen examens. Voor meer informatie over EVM verwijzen wij u graag door naar www.evm-examen.nl.

IPM

save_alt Download Certificering

Ongediertebestrijding Midden-Brabant zijn lid van de branchevereniging en voldoet ondermeer aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema zoals is uitgegeven door Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven, gericht op maatregelen ter beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

MPS-Ecas ISO 9000

save_alt Download Certificering

Ongediertebestrijding Midden-Brabant voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in NEN-EN-ISO 9001:2015: de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vakbekwaamheidsdiplomering

Al onze bestrijdingstechnici zijn in bezit van een geldig vakbekwaamheidsdiploma, welke hieronder zijn in te zien:

NVPB

Ongediertebestrijding Midden-Brabant is aangesloten bij het NVPB. De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen kwaliteitsnorm willen zij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Aan de hand van een praktijkgericht systeem van kwaliteitseisen en werkinstructies biedt zij haar leden de noodzakelijke tools om een formele certificering als NVPB kwaliteitsbedrijf te kunnen realiseren, waarmee zij zich in de markt kunnen onderscheiden.

Producten

Onderstaand een overzicht van de producten die door Ongediertebestrijding Midden-Brabant worden gebruikt. Klik op de links voor meer informatie over deze producten.