Categorieën
Bedrijven Insecten overig

Veel vliegen in huis, hoe komt dat

Voorjaar, en opeens zitten er veel vliegen in huis en voor de ramen. Waar komen die ineens vandaan?

Laten we kijken wat er aan de hand kan zijn met zo veel vliegen en wat je er aan kan doen.

Hoe komen zo veel vliegen in huis?

Zeer waarschijnlijk gaat het om (brom)vliegen (Pollenia rudis), ook wel kluster- of clustervliegen genoemd, die in het najaar al in uw woning of gebouw zijn gekropen. Ze hebben maar kleine kiertjes nodig om binnen te komen en zoeken er een schuilplaats waar ze soms in grote groepen bij elkaar overwinteren. Omdat ze in de zomer het liefst buiten leven, zoeken ze in het voorjaar een weg terug naar buiten.

Meer lezen over de clustervlieg?

Een professional inschakelen

Wanneer grote aantallen vliegen in je huis of gebouw zitten is het verstandig een professionele plaagdierbeheerser in te schakelen. Het is haast niet mogelijk om grote aantallen zelf afdoende te bestrijden.

Wat kun je er zelf aan doen?

Wegvangen

Zijn de aantallen vliegen niet zo groot, dan kunt u met diverse middelen de vliegen wegvangen

  • Als de vliegen net tevoorschijn komen zijn ze nog erg traag. Daardoor kunt u ze met een stofzuiger gemakkelijk wegvangen.
  • Een andere mogelijkheid is een vliegenval. Er zijn diverse soorten vliegenvallen welke u binnenshuis in kunt zetten. Eenvoudige houders met lokstof of de wat duurdere elektronische vliegenvangers vangen de insecten weg. In de webshop vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Voorkomen

Natuurlijk is de beste manier om te voorkomen dat de klustervliegen in uw huis of gebouw komen. Vooral omdat klustervliegen geneigd zijn elk seizoen terug naar hun oude onderkomen te gaan.

  • Zorg dat toegangswegen tot de overwinterplaats dicht zijn. Kieren en naadjes goed afdichten, want de vliegen hebben maar een paar millimeter ruimte nodig.
  • Als het niet mogelijk is om alles goed af te dichten kun je eventueel gebruik maken van een insectenpoeder dat je bij de naden aanbrengt. Dit insectenpoeder zorgt ervoor dat insecten die op de kieren gaan zitten doodgaan en andere insecten er niet meer gaan zitten.

Wat zijn clustervliegen?

Clustervliegen zijn 5-12 mm lange, bruingrijze vliegen en familie van de bromvlieg. De Latijnse naam is Pollenia rudis. Ze leven buiten en leggen hun eitjes (gelukkig voor ons 😉 ) ook buiten.

Clustervliegen leven van nectar en bijvoorbeeld vruchtensappen en ontlasting.
Afhankelijk van de seizoensomstandigheden zorgen ze voor 3 tot 4 generaties per jaar. De langwerpige witte eitjes worden afgezet op regenwormen of in de buurt van verse “pierenhoopjes”. Na enkele dagen komen de eitjes uit, waarna de made op zoek gaat naar een gastheer: de regenworm. Deze wordt van binnenuit opgegeten door de made waarna de made zich gaat verpoppen in de grond.

Wanneer het in het najaar kouder wordt zoeken de vliegen een overwinterplaats in bijvoorbeeld holle bomen of in gebouwen. De clustervliegen hebben een voorkeur voor hoge gebouwen waar ze in grote aantallen bij elkaar kunnen overwinteren.

Wanneer de temperaturen weer stijgen – of de temperaturen in het gebouw stijgen- worden de vliegen wakker en gaan op zoek naar de buitenlucht om hun cyclus weer opnieuw te beginnen.

Vaak keren de clustervliegen in de herfst weer terug naar hun vorige onderkomen. Het is niet bekend waarom dat gebeurt.

Categorieën
Bedrijven Muizen Ratten

Gebruik muizen- en rattengif verboden per 1-1-2023

Vanaf 1 januari 2023 mag er geen muizen- en rattengif meer verkocht worden aan particulieren, enkel nog aan gecertificeerde plaagdierbeheersers. Voor veel bedrijven zal dat betekenen dat de muizen- en rattenoverlast daarom niet zelf meer bestreden kan worden.

Probleem voor MKB hoe muizen en ratten te bestrijden

Veel bedrijven in bijvoorbeeld de MKB sector hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de particulier vrij verkrijgbare rodenticiden om daarmee zelf de overlast van muizen en/of ratten tegen te gaan.

Nu per 1 januari 2023 het wettelijke verbod op aankoop van nieuwe verpakkingen van muizen- en rattengif is ingegaan, zullen veel bedrijven om moeten zien naar andere methoden.

Ongediertebestrijding Midden-Brabant heeft gecertificeerde specialisten in huis

Ongediertebestrijding Midden-Brabant is al jaren betrokken bij het voorkómen en bestrijden van muizen en ratten bij bedrijven met name in de voedingssector. Voor deze bedrijven hebben we speciale service abonnementen.

We starten altijd eerst met een vrijblijvende risicoanalyse: Waar zitten de gevaren, zijn er bouwtechnische aanpassingen nodig.

Vervolgens brengen we alles duidelijk in kaart en brengen advies uit. Dit alles is allereerst gericht op het weren van de plaagdieren. Het kan dus gaan over afdichtingen en bouwtechnische aanpassingen. Waarbij opgemerkt dat bij kleine bouwtechnische aanpassingen wij deze ook voor u aanbrengen.

Periodiek controleren we dan op aanwezigheid van de plaagdieren en bestrijden we waar nodig met de juiste expertise, zodat de overlast ook daadwerkelijk verdwijnt. Op onze bedrijvenpagina vindt u uitgebreide informatie

Een service abonnement afgestemd op uw bedrijf

Wilt u ook weten of een service abonnement interessant is voor u? Neem vrijblijvend contact met ons op en we maken graag een afspraak met u waarin we samen kunnen bekijken welke oplossing voor uw bedrijf de meest doeltreffende is.

Overlast voor melkvee- varkens- en pluimveehouders moeilijk te bestrijden

Ook voor de agrarische sector bestaat er vanaf 2023 een flinke uitdaging. Zo is het gebruik van klemmen en vallen nog wel toegestaan maar dat is erg arbeidsintensief. Om deze klemmen en vallen effectief in te kunnen zetten zal een plaagdierbeheerser ook het gedrag van de dieren moeten kennen. Met name ratten zijn erg intelligente dieren die zich niet snel laten vangen.

Inzetten van pelletgeweer

Wanneer er erg veel overlast van ratten is, zoals bijvoorbeeld rondom rundveestallen mag een pelletgeweer worden ingezet. Ongediertebestrijding Midden-Brabant heeft gelukkig de beschikking over een specialist in het bezit van een jachtakte, waardoor we ook deze vorm van plaagdierbeheersing in kunnen zetten. Door de juiste materialen op de juiste plaats in te zetten, kunnen wij op een diervriendelijke manier het ongedierte effectief bestrijden.

Overlast voorkomen

Evert Hendrikx, varkenshouder in het Limburgse Lottum en lid van het dagelijks bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is kritisch over de aanvullende regels vanaf 2023 rond rodenticiden in een interview met NieuweOogst: ‘Deze kunnen ervoor zorgen dat te laat wordt ingegrepen.’

‘Ik laat iedere zes weken een gespecialiseerd bedrijf komen. In die zin verandert er voor ons niet veel. Maar ook de veehouder speelt een rol in de bestrijding, door tussentijds bij te sturen indien nodig. Bijvoorbeeld door het plaatsen van extra klemmen. Maar het begint bij preventie.’

Hij adviseert ook om een bestrijdingsspecialist mee te laten kijken bij bijvoorbeeld de bouw van een stal. ‘Voorkom dat de stal openingetjes heeft waar een muis doorheen kan glippen. Kijk ook kritisch naar de inrichting van het erf. Zorg voor erfverharding van minstens 1 meter breed rondom stallen en stalmuren. Realiseer een open erf en maak het aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden zoals de sperwer. Maar ook omliggende bedrijven en gemeenten moeten aan de slag, anders blijft het dweilen met de kraan open.’

Een service abonnement afgestemd op uw bedrijf

Wilt u ook weten of een service abonnement interessant is voor u? Neem contact met ons op en we maken graag een afspraak met u waarin we samen kunnen bekijken welke oplossing voor uw bedrijf de meest doeltreffende is. Op onze bedrijvenpagina vindt u uitgebreide informatie

Waarom het verbod op muizen- en rattengif?

Er zijn diverse redenen waarom het muizen- en rattengif niet langer door particulieren ingezet mag worden. De voornaamste:

Resistentie bij onkundig gebruik

Particulier gebruik is vaak zonder de nodige kennis over ratten en hun reactie op rattengif, waardoor de dieren niet sterven maar steeds verder immuun raken voor het gif. Helaas gebeurt het bij onzorgvuldig gebruik ook dat katten of andere dieren zoals egels worden vergiftigd.

Rattengif -rodenticide- is een verzamelnaam voor verschillende soorten gif bedoeld om ratten en muizen te doden. Het rattengif is smaak- en reukloos en heeft een uitgestelde werking. Ratten zijn door hun eetgewoonten lastig te doden met gif. Omdat ze argwanend zijn eten de eerst kleine beetjes, wachten even, en eten pas verder als ze niet ziek worden.

De eerste dosis gif moet dus onvoldoende zijn om het dier te doden. Zou de rat wel na één dosis gif doodgaan, dan treedt er bij de andere ratten ‘aasschuwheid’ op; ze willen het vergiftigde voedsel niet meer aanraken.

Helaas sterven de ratten daardoor een langzame en pijnlijke dood.

Doorvergiftiging

Doorvergiftiging is ook een reden om terughoudend te zijn met gif. Muizen en ratten worden gegeten door diverse aaseters zoals roofvogels (bijv. kerkuilen), marterachtigen en vossen. De gifmiddelen breken niet snel af en kunnen zich zodoende behoorlijk opstapelen in de voedselketen.

Het gif blijft lang in het milieu aanwezig en de kans op resistentie is groot.

uil met muis

Bestrijding muizen en ratten in het bedrijfsleven

Bij wetgeving is vastgelegd dat het afdoden van dieren snel en zonder te veel lijden moet gebeuren. Door de bestrijding van muizen en ratten enkel toe te staan voor gecertificeerde plaagdierbeheersers wordt onnodig lijden door dieren voorkomen. Deze specialisten kennen de werk- en leefwijze van de dieren en kunnen ze daardoor op de best mogelijke manier bestrijden.

Door middel van service abonnementen kunnen we continuïteit leveren voor uw bedrijf, wat de beste manier is om de ongediertebestrijding in uw bedrijf onder controle te houden.