Mieren & motten
mieren en hun nesten verdelgen is werk voor de vakman

 

Heeft u last van mieren of motten en wilt u er zo snel mogelijk van af? Neem dan contact met ons op!

Mieren & motten

U kent het ongetwijfeld. U komt ‘s morgens de keuken binnen en ziet daar een lange colonne mieren die ergens vanachter een plint of door de kier van een raam hun weg gevonden hebben naar etensresten. Meestal gaat het om zoetigheid die ze ontdekt hebben op het aanrecht, in een keukenkast of misschien zelfs in een niet goed afgesloten afvalemmertje. Motten -eigenlijk de larven daar van- laten zich daarentegen niet zo maar zien..

Aangeraden wordt om de bestrijding van mieren en motten door een gespecialiseerde ongedierte verdelger te laten doen. Met zijn ervaring en kennis weet hij welke bestrijdingsmethode het meest effectief is. Daarnaast wordt er ook altijd voor gezorgd dat de producten op een veilige manier gebruikt worden.

 

 Mieren

Tuinmieren

Tuinmieren komen in heel Nederland voor in diverse soorten. De nesten vindt u in zandgrond en meestal buitenshuis onder straattegels, maar ook onder bijvoorbeeld omgekeerde bloempotten. Een enkele keer komt zo’n nest ook binnenshuis voor wanneer er bijvoorbeeld bovenop is gebouwd. Sommige soorten nestelen zich ook in oud, rottend hout.

In de wintermaanden houdt de kolonie zich meestal tamelijk rustig, maar zodra het voorjaar begint, zie je weer verschijnen. Ze zijn altijd op zoek naar voedsel, het liefst suikerhoudende producten.

Mieren leven echt in een soort staat en kennen rangen en standen. De koninginnen leggen de eieren en zijn heel vaak gevleugeld. De werksters zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Zij bouwen het nest uit, beschermen het en zorgen voor de larven. Zij vooral zwermen uit op zoek naar voedsel, tot ver in onze huizen. Mannetjes zijn er meestal alleen gedurende een bepaalde tijd in het jaar. Zij hebben ook vleugels en bevruchten de koninginnen waarna ze sterven.

Weren en bestrijden

Hoewel mieren een nuttige taak vervullen in de natuur zorgen zij voor schade zodra ze mensen lastig gaan vallen. Voedsel waar ze op gaan zitten is ongeschikt voor consumptie omdat mieren veel bacteriën bij zich dragen. Met name bij grote aantallen zijn ze beslist hinderlijk en zeer onhygiënisch. De beste bescherming tegen mieren is het weren van deze beestjes uit onze huizen. Dat kan door aantrekkelijke levensmiddelen te bewaren in goed afgesloten potten of bussen. Maar ook door ‘s nachts geen vuil vaatwerk te laten staan en de afvalemmers goed af te sluiten. Verder is het verstandig oude boomstronken en ander rottend hout te verwijderen.

Wilt u ze gaan verdelgen dan is het verstandig dat buitenshuis te doen. Zo voorkomt u dat u binnen bepaalde middelen moet gaan toepassen. Bestrijdt ze vooral in de onmiddellijke omgeving van de gebouwen. Dat kan door de nestingangen te bespuiten of door de nesten open te leggen en te bestuiven met poedervormig insecticide. Ook de toegangswegen tussen nest en huis goed bestuiven, maar oppassen met kleine kinderen en huisdieren! Sommige poeders kunt u ook in water oplossen en dan in de nesten gieten. Tenslotte kunt u werken met lokaasdoosjes. Lokaasdoosjes zo dicht mogelijk plaatsen bij de toegangen. Het gebruik daarvan is niet altijd effectief omdat de mieren het lokaas soms niet accepteren. Welke middelen u ook gebruikt: lees eerst altijd het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing en volg die aanwijzingen nauwkeurig.

 Motten

Kleermot en pelsmot

De kleermot is de meest bekende en tevens meest gevreesde soort mot. Dit is namelijk de mot die de schade aan onder andere wollen kleding en huiden veroorzaakt. Vaak denkt men  te kunnen volstaan met het doodslaan van de kleine motjes   (7-8 mm, spanwijdte 11-17 mm). Dat is  echter veruit onvoldoende om schade door vraat door de kleermot te voorkomen. Het is namelijk niet de volwassen moet die voor de schade zorgt, maar de larve van deze mot.

De larve van de kleermot is ca. 1 cm. lang en is vuilwit van kleur. De eitjes worden door de wijfjes in de periode juli/augustus afgezet, circa 50-100 eitjes. Hierbij heeft zij een voorkeur voor vouwen van kleding, tapijtharen, huiden, kamgaren en vilt. Uit deze eitjes komende larven tevoorschijn die vrijwel onmiddellijk een cocon spinnen en daarin verpoppen. Eind maart komt de volwassen mot vrij.

Bij kamertemperatuur ontwikkelt deze nieuwe generatie zich binnen  3 maanden (4 generaties per jaar), maar zelfs in onverwarmde ruimten ontwikkelen zich 2 generaties per jaar. Het hele jaar door dus kan de mot, in de verschillende stadia van ontwikkeling, in het huis worden aangetroffen.

Bestrijding

De bestrijding van kleermot en de pelsmot vindt plaats door het schoonhouden en regelmatig luchten van de kleding. Ook is van belang dat de kleding niet te dicht op elkaar hangt. Wanneer u kleding opslaat, gebruik dan goed sluitende zakken, kisten of kasten.
Indien de motten zich in een kast bevinden dienen ook de naden en kieren behandeld te worden. Hiervoor dient een bestrijdingsmiddel gebruikt te worden. Wanneer er met bestrijdingsmiddelen gewerkt gaat worden is het aan te bevelen een vakman te benaderen. U kunt het mogelijk, na lezen van de gebruiksaanwijzing wel zelf, maar het blijven bestrijdingsmiddelen, die gevolgen voor de gezondheid mee kunnen brengen.

 

Gezien de complexiteit van de bestrijding van motten is het verstandig om een van onze gediplomeerde ongediertebestrijders uw huis te laten behandelen. Wij helpen u graag veder!

 

Klik en bel ons direct!