Informatie & documenten

Certificering & diplomering

EVM
save_alt Download Certificering

Wij voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, zoals deze zijn vastgesteld en worden getoetst door de Rijksoverheid. U doet zaken met een erkend bedrijf. Bekijk onze EVM-certificering hier.

In 1999 werd het bewijs van vakbekwaamheid ‘Beheersing Plaagdieren en Houtaantastende Organismen’ verplicht gesteld. Iedereen die zich professioneel bezig houdt met de bestrijding van plaagdieren is sindsdien verplicht in het bezit te zijn van dit bewijs van vakbekwaamheid. Hiervoor is het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) opgericht, het enige volledig onafhankelijk exameninstituut in de branche van de plaagdierbeheersing. Door het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M, voorheen het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is een licentie aan het EVM verstrekt. Het Ministerie Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) ziet toe op de kwaliteit van de door het EVM af te nemen examens. Voor meer informatie over EVM verwijzen wij u graag door naar www.evm-examen.nl.

IPM
save_alt Download Certificering

Ongediertebestrijding Midden-Brabant zijn lid van de branchevereniging en voldoet ondermeer aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema zoals is uitgegeven door Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven, gericht op maatregelen ter beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Bekijk onze IPM-certificering hier.

MPS-Ecas ISO 9000
save_alt Download Certificering

Ongediertebestrijding Midden-Brabant voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in NEN-EN-ISO 9001:2015: de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Klik hier om het certificaat te bekijken.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vakbekwaamheidsdiplomering

Al onze bestrijdingstechnici zijn in bezit van een geldig vakbekwaamheidsdiploma, welke hieronder zijn in te zien:

 

NVPB

Ongediertebestrijding Midden-Brabant is aangesloten bij het NVPB. De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen kwaliteitsnorm willen zij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Aan de hand van een praktijkgericht systeem van kwaliteitseisen en werkinstructies biedt zij haar leden de noodzakelijke tools om een formele certificering als NVPB kwaliteitsbedrijf te kunnen realiseren, waarmee zij zich in de markt kunnen onderscheiden.

Mede dankzij de kwaliteitsnorm NVPB wordt de NVPB gezien als een vertegenwoordiger van plaagdiermanagementbedrijven, die een kwalitatief hoogstaand product leveren.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de NVPB, beschikken over alle vereiste vergunningen en in het geval van bestrijdingstechnici, over de vereiste vakbekwaamheidsdiploma’s. De leden kennen de levenscycli van te bestrijden organismen, de leefgewoonten en de wijze van ontwikkelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden en risico’s van toe te passen middelen en methoden, en zijn in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken. Zij kennen bovendien de regels en veiligheidsvoorschriften, die voor de in Nederland toegelaten biociden gelden en passen deze in hun dagelijks werk toe.

Aan leden worden de volgende objectieve eisen gesteld, waar Ongediertebestrijding Midden-Brabant deshalve aan voldoet:

  • Bestrijdingstechnici dienen in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma.
  • Het bedrijf beschikt over alle vereiste vergunningen.
  • Het gedrag van het bedrijf is in het belang van de vereniging, de branche, de volksgezondheid en het milieu.
  • Het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
Podcast

De regelgeving voor het gebruiken van bepaalde middelen om ongedierte als ratten en muizen te bestrijden gaat veranderen. Elsevier dook in de wereld van de ongediertebestrijders en vroeg hen naar de effecten van het naderende verbod.

Nieuwsgierig hoe ongediertebestrijders te werk gaan? Klik en luister hier naar de podcast op Spotify. 

 

Productinformatie

Nieuwsgierig naar de producten die door Ongediertebestrijding Midden-Brabant worden gebruikt? In de lijst hiernaast vindt u een overzicht. Klik op de links voor meer informatie over deze producten.

Klik en bel ons direct!